Pastiersky tím

Pastiersky tím 
Jn 13,34-35: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“


Našou srdcovou záležitosťou sú ĽUDIA. Prinášame ich v modlitbách pred Pána, zaujímame sa o nich, stretávame sa s nimi (individuálne aj hromadne), modlíme sa s nimi, prakticky hľadáme, ako im poradiť, pomôcť... Každému z nášho tímu leží na srdci, aby sa členovia nášho spoločenstva cítili v ňom ako doma. Aby našli prijatie, mohli byť sami sebou, našli svoje miesto, kde budú môcť najlepšie rozvinúť svoje obdarovania, zručnosti, schopnosti... Hľadáme, aká forma stretávania sa a fungovania by pre to bola najvhodnejšia. Keďže máme slobodných aj rodinky, je to celkom zaujímavý oriešok na rozlúsknutie.

Naším cieľom je byť nástrojom v Božích rukách na to, aby vznikal a rozširoval sa zdravý ľud, ktorý pozná svojho Boha, miluje ho a nasleduje.

Členmi tímu sú:
Eduard Heger - vedúci tímu
Lucia Hegerová - pravá ruka vedúceho tímu
Valéria Vlasáková - venuje sa novým členom
Štefan Esztergályos - venuje sa modlitbovým skupinkám
Peter a Veronika Kožuchovci - starostlivosť o rodiny
Peter Kopkáš - organizácia formačných dní spoločenstva
Michal a Diana Svetkovci - služba deťom
Ján Šutara - služba mužom
Anna Uhnáková, Janka Brišáková - služba slobodným ženám
Soňa Jančíková - modlitby za ľudí 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie