autor
Richard Štefák
Riaditeľ VER.SK, evanjelizácia, podnikanie, práca s mládežou.
Bloguje od : 6.7.2011
Úroveň
4
Čaša modlitieb alebo čím žijeme v Martindome
Na začiatku tohto roka sme sa modlili na spoločných stretnutiach líderského tímu Martindomu a vnímali sme, že Boh nás a celé spoločenstvo chce viesť viac do modlitby a do stretávania sa s ním. Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov skôr predstaví činnosť, ktorú by som si mal „odškrtnúť“ každý deň. Pojem, ktorý oveľa lepšie vystihuje, čo vlastne modlitba znamená, je slovné spojenie STRETNUTIE S BOHOM.

Boh túži, aby bola naplnená čaša modlitieb – tak sme tomu porozumeli a uchopili to, čo nám Boh hovoril. Čaša našich osobných i spoločných modlitieb. Boh túži po stretávaní sa s nami. Toto je teda rok častého stretávania sa s Bohom a prebývania v jeho prítomnosti.
Spoločne sme to takto začali praktizovať aj v Infocentre, kde nás pracuje cca tucet. Okrem pravidelných spoločných modlitieb každý utorok ráno máme raz za mesiac na modlitbu vyčlenený tzv. "modlitebný poldeň". Postupne sa tým snažíme „infikovať“ celé spoločenstvo. Modlitbe a chválam vyčleňujeme priestor všade, na každom našom stretnutí a v hojnej miere. V rámci tohto roka sme zorganizovali 12/5, teda 12 hodín modlitieb počas 5 dní, kedy sme nielen symbolicky plnili čašu s vodou, ale napĺňali sme aj duchovnú čašu naším stretávaním sa s Pánom. Nakoniec sme to predĺžili na 8 dní. Na jeseň by sme v tom chceli pokračovať.

Počas letných prázdnin boli naše Stredy vyslovene modlitbové, nakoľko spoločná modlitba bola ich jedinou náplňou. V hale na R17 sme skonštruovali tzv. "modlitbovú stenu", do ktorej môžu ľudia vkladať svoje modlitebné úmysly napísané na papierikoch a potom si zo steny vytiahnuť úmysel niekoho iného. Za ten sa následne modlia počas nasledujúcich 7 dní. Aj takto sa chceme učiť pomáhať si navzájom niesť bremená a napĺňať čašu i modlitbami príhovorov za iných.

Od júla posielame v rámci spoločenstva 2x za týždeň krátke inšpiratívne videá s tipmi, ako sa modliť, so skúsenosťami a svedectvami, ktoré nám môžu pomôcť v osobnom stretávaní sa s Pánom. Či už ide o praktické tipy - viesť si modlitebný denník, nájsť si konkrétne miesto pravidelného stretávania sa s Bohom, využívať plány čítania Biblie, zostaviť si modlitebný plán, alebo ide o odporúčané knižky či mobilné aplikácie, alebo konkrétne svedectvá z modlitby v "komôrke". Autormi povzbudení sú nielen vedúci, ale aj rozmanití členovia nášho spoločenstva. Tieto inšpirácie sú naozaj veľmi pestré a vďaka nim sa lepšie spoznávame aj navzájom medzi sebou. Už teraz je týchto videí takmer 30 a stále tvoríme a posielame ďalšie (malá reklamná vsuvka - je to jeden z bonusov členstva v našom spoločenstve :)).

Nie, nechválime sa, koľko sa modlíme, lebo bez Pánovho pozvania by sme asi do toho nevstúpili. Ale tešíme sa z toho, že Boh nás mení, že nás ťahá bližšie k sebe a opäť sa presviedčame, že On je milujúci Otec, pri ktorom je nám nielen dobre, ale vďaka zotrvávaniu v jeho prítomnosti aj viac „zachytávame“ jeho vôľu a cestu pre naše životy.
Chceme vidieť, čo sa stane, keď sa čaša naplní a preleje...
Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si stále s nami.
Richard Štefák 20.9.2018
 
Database Error

Error establishing a database connection