autor
Eduard Heger
poslanec NR SR
Bloguje od : 14.12.2015
Úroveň
4
Postrehy k aktuálnemu dianiu na Slovensku
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho snúbenice Martiny sa akoby na okamih zastavil svet a politický vývoj na Slovensku dostal nový smer. Skutočnosti, ktoré sa po ich smrti dostali na svetlo, ukázali, že politika je ešte špinavšia, ako sme sa mnohí nazdávali. Nekalé obchody s dotáciami, pozemkami a mnoho ďalších odhalení ukázali, že do výkonnej správy štátu a do vrcholových funkcií sa musia dostať charakterní ľudia, ktorí nepodľahnú pokušeniu moci a nevyužijú príležitosti na vlastné obohatenie.

Vražda Janka a Martiny zaskočila asi všetkých a celé politické spektrum hľadalo, ako na túto zlomovú udalosť reagovať. Myslím, že každý reagoval tak, ako vedel, a keďže to bola úplne nečakaná situácia, mnohí hľadali spôsob, ako k nej pristúpiť.

Prelomovým bolo to, ako ľudia vyšli do ulíc, a to v počtoch, aké sme tu od nežnej revolúcie ako reakciu na konanie politikov nemali. Ich odkaz bol veľmi jasný. A to, že pozdvihli svoj hlas účasťou na námestiach ukázalo, že ak ide o výnimočné situácie, tak na Slovensku sú ešte ľudia, ktorým to nie je jedno.

No to najväčšie ponaučenie z toho podľa mňa je, že musíme urobiť všetko pre to, aby sa do politiky dostalo čo najviac čestných ľudí. Ľudí, ktorí budú pripravení obstáť zoči-voči pokušeniu moci a peňazí. Lebo spravovať štát, štátny majetok, osudy ľudí je zrejme tá najväčšia zodpovednosť, ktorú môže človek dostať. Preto je dôležité, aby na to boli ľudia pripravovaní. A to je miesto i pre nás kresťanov. Myslím, že ľudia, ktorí sú verní Bohu a nechávajú sa ním pretvárať na jeho obraz, sú ľudia, ktorí do politiky patria a dokonca majú najlepšie predpoklady v tejto dôležitej úlohe obstáť.

Pretože táto úloha nepozostáva iba z prinášania svojich pohľadov, ale i v prinášaní riešení, ktoré krajina v danom čase potrebuje. Z Biblie poznáme príbeh Jozefa, ktorý v Egypte vyložil sen o 7 úrodných a 7 chudobných rokoch a vzápätí dostal za úlohu spravovať celý Egypt a zabezpečiť, aby 7 úrodných rokov využili na to, aby 7 chudobných rokov bez ujmy prežili. Toto by však Jozef nedokázal, keby na túto úlohu nebol pripravovaný vo “funkciách”, kde mal na starosti správu majetku alebo ľudí, či už u Putifara, alebo vo väzení. Tak aj my, kresťania, musíme investovať ako do budovania charakteru, tak i do budovania zručností a vedomostí, aby sme v čase, keď dostaneme príležitosť, vedeli byť dobrými a múdrymi správcami, ako bol Jozef. Takéto príbehy, kde môžeme vidieť, že Boh nás chce i takto formovať, nájdeme v Biblii na viacerých miestach.

Preto by som chcel aj prostredníctvom tohto blogu povzbudiť všetkých vás, ktorí cítite, že vás Boh volá do politiky. Najbližšie nás čakajú komunálne voľby, a to je výborná príležitosť, ako robiť politiku a správu verejného majetku, ktorá je blízko ľuďom. Preto ak vám nie je jedno, ako sa majetok a veci vo vašom meste spravujú, je správny čas vykročiť a kandidovať. Ak potrebujete v tejto veci pomôcť alebo poradiť, neváhajte sa mi ozvať. Máme medzi sebou ľudí, ktorí pôsobia aj na tejto úrovni politiky. A sú ochotní pomôcť komukoľvek, kto má úprimný úmysel prinášať svoje dary, ktoré od Boha dostal, pre službu verejnému záujmu a v konečnom dôsledku Bohu.
Boh vás žehnaj.
Eduard Heger 3.5.2018
 
Database Error

Error establishing a database connection