autor
Adam Mackovjak
Bloguje od : 17.2.2016
Úroveň
1
Boh k nám hovorí
,,Pán Ježiš k nám hovorí a keďže nám dáva Svätého Ducha, môžme ho aj počuť. Len je na nás, či chceme. Ak áno,"  hovorím mojim tretiačikom na hodine náboženstva ,, môžme to teraz spoločne skúsiť." Na laviciach triedy s pätnástimi deťmi sa veku prislúchajúcim tempom udomácnili čisté papiere, na ktoré mali postupne napísať odpovede na dve otázky. V prvej mali napísať všetkých ľudí z ich okolia, ktorých Pán Ježiš miluje. Keď to mali hotové, mali si z nich vybrať jednu osobu, podštrknúť si ju a v druhej úlohe sa mali úplne utíšiť, kto potreboval, mohol aj zavrieť oči a opýtať sa Ježiša, čo by chcel tej osobe povedať. Ježišovu odpoveď mali následne zapísať na papier ako výsledok druhej úlohy. V triede to stíchlo, ja som ešte krátko poprosil Ježiša, aby otvoril sluch každého srdca, aby ho deti mohli počuť a nechal som ich počúvať. Mojím prvým prekvapením bola rýchlosť detí. Netrvalo dlho, kým mi aj posledné z nich odovzdalo svoj papier. Tým druhým bolo to, že z pätnásť detí, malo dvanásť čosi napísané aj k druhej úlohe a to čosi nebolo len také: šuch -buch, hala -bala, ale bolo to naozaj od Ježiša. Síce nie tak kvetnato, ako by to napísal prorok Jeremiáš, ale tak ako sú toho, len deti v takomto veku schopné.
Samovi: máš sa snažiť, Boh ťa má rád.
Mamke: že je veľmi láskavá a dobrá.
Sestre: nech sa jej darí z celého srdca a nech je stále taká štedrá aby stále vo mňa verila.
Bratovi: že ma nemá vydierať.
Otcovi: že je milý a že mi chce dobre a že ma chce naučiť kopu úloh.
Matejovi: že je múdry a má dobré srdce.
Filipovi: Mám ťa rád a sľubujem, že ťa nikdy neopustím.
...

Koľko krát sa cítime neistí. Bez pevnej pôdy pod nohami, bez bodu, o ktorý by sme sa mohli oprieť, bez niekoho, koho by sme mohli bezpečne nasledovať do vytúženého cieľa. Koniec koncov, dôkazom, že presne tieto pocity má nielen zopár, ale práve i väčšina voličov v našej krajine, je aj naša politická situácia. Hľadá sa silný vodca, alfa samec, ktorý nás všetkých bezpečne privedie do blahobytu. Aké márne. Hľadať záchranu u ľudí, v šťastných náhodách, vo veciach ... . Pričom spasiteľ tu už dávno je. Len ho stačí počuť.

Od kedy sme prišli s rodinou 1. augusta do Michaloviec, zažívame komplet iný spôsob života, akým sme doposiaľ žili v našej slovenskej pracovnej Mekke. Nejde tu len o neznámosť prostredia a stratu intenzity tak dobrých vzťahov, ktoré sme doposiaľ mali, ale o komplet iný denný rytmus, tok myšlienok a povinností, spoločenský status a s ním spojené i prežívanie súkromia. Najzaujímavejšie na tom je však pre mňa to, že hoci sme túto zmenu už nejaký čas očakávali, z jej intenzity a nezvratnej každodennosti sa asi ešte stále spamätávame. Cítim sa v tom ako teenager. Spomínal som to aj na mojej primičnej kázni v júli v  Bratiske, no stále som z toho nevyrástol. Tak veľa nových podnetov, výziev, sklamaní zo seba, z ľudí, zakopnutí, víťazných vstávaní, protichodných emócií, ... už som si naozaj myslel, že som z toho vyrástol a ono to je tu zas.

Jediné, čo sa vôbec nezmenilo, o čo sa môžem neustále oprieť a cítiť sa úplne v bezpečí je, že Boh, dobrý, milosrdný, láskavý, perfektný, unikátny, excelentný, ... a láskavý Otec na mňa volá.

Volá svojim slovom. Slovom, ktoré sa rodí, stáva počuteľným a prijíma meno nad každé iné mená. JEHOŠUA - Boh je moja spása. Je tým jediným, ktorý je schopný ma priviesť úplne späť k Otcovi. Len On je moja spása.

,,Ak potrebujete aj vy spásu - zmeniť srdce, tak ako ju zažil Zachej v príbehu, o ktorom sme sa doteraz rozprávali, urobme teraz jasličky v našich srdciach a pozvime Ježiša, aby vstúpil. Ak vidíš, že ho naozaj potrebuješ a chceš mu dať vládu nad svojim srdcom, postav sa teraz vedľa svojej lavice, ..." ozval sa hrmot stoličiek pre ktorý som musel trochu počkať. Zostala sedieť hádam len jedna, trochu jednoduchšia žiačka, no potom ako ju jej prísediaca, jej zrozumiteľným spôsobom, vysvetlila, o čo ide, vyskočila na nohy aj ona. Vôbec som nepočítal s tým, že nás Ježiš k niečomu takému v závere tejto hodiny pozve a takúto reakciu som veru nečakal ani toľko. Znova ustálenie atmosféry v triede už však začalo byť pre mojich triednych hercov náročným prvkom na sústredenie. V dramatickej situácii, ktorá veľmi ľahko mohla pri týchto temperamentných deťoch skončiť fiaskom rozhodnutia do stratena, mi hádajte čo vrátilo opäť pôdu pod nohy. ,,Počúvaj Ducha!" - krátke Slovné spojenie a spása nedala na seba dlho čakať. ,,Položte teraz ruku na plece svojmu susedovi a modlime sa spoločne. ..."

Christos raždajetsia!
Slavite Jeho.

PS: https://www.youtube.com/watch?v=OlCJ-No3Kac
Adam Mackovjak 19.12.2016
 
Database Error

Error establishing a database connection