autor
Marek Krajčí
Má 41 rokov. Povolaním detský kardiológ, pracuje v Detskom kardiocentre SR. Má ojedinelý dar spájať ľudí pre zmysluplné veci. Je zakladateľom a riaditeľom platformy Kresťania v meste, ktorá prepája viac ako 30 spoločenstiev a stovky dobrovoľníkov pre rôzne charitatívne projekty, praktickú pomoc mestu a núdznym ľuďom. Vďaka tejto službe je aj držiteľom najvyššieho samosprávneho vyznamenania - Ceny primátora hlavného mesta SR Bratislava. V hlavnom meste žije so svojou manželkou a 4 deťmi. https://www.facebook.com/krajci.marek/
Bloguje od : 10.3.2011
Úroveň
1
Spolu sme nádej
Som nadšený z toho, čo vidím a pýtam sa: Je to vôbec možné, Bože?
Marek Krajčí 16.1.2016
Modlitba za jednotu Božieho ľudu
Náš trojjediný Boh žije v dokonalej jednote a do tejto jednoty s Ním pozýva aj nás. Preto nás stvoril. A hoci sme sa od Neho odvrátili a pohrdli touto nepochopiteľnou ponukou, On sa vo svojich plánoch nikdy neprepočíta. Sme pozvaní do toho najintímnejšieho, čo Boh od počiatku má – do Jeho JEDNOTY, stráviť našu večnosť vo večnej blaženosti – dokonalej jednote s našim úžasným Bohom.
Marek Krajčí 20.6.2011
 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie